Seperti Apa Sahabat Sejati?

Arti Sahabat Sejati

Persahabatan dalam agama Buddha terdapat dalam Sigalovada Sutta yang mengidentifikasi empat tipe orang yang dapat menjadi teman yang setia:
1. Ia sangat membantu
2. orang yang berbagi dalam kebahagiaan dan kesedihan
3. orang yang memberi nasihat yang baik
4. orang yang simpati padamu

Dalam Vyagghapajja sutta, Buddha memberikan nasihat pada seorang perumah tangga yang kaya tentang persahabatan. Vyaggahapajja adalah seorang perumah tangga yang kaya, dari namanyalah sutta ini di kenal.

Dalam Sigalovada Sutta, kita diajarkan bahwa teman yang baik akan dibagi dalam 4 kategori:
1. Teman yang sangat membantu
Bagaimana kita mengenali teman seperti ini? Dalam Sigalovada Sutta, kita diajarkan bahwa teman seperti ini menunujukkan karakteristik sebagai berikut :
a) Ia menjagamu ketika engkau lengah
b) Ia melindungi kekayaanmu ketika engkau lengah
c) Ia memberikan perlindungan ketika engkau dalam bahaya
d) Ketika ada komitmen, ia memberimu lebih dari apa yang engkau butuhkan.

2. Teman dalam kebahagiaan dan kesedihan
Bagaimana kita mengenali teman seperti ini? Teman seperti ini akan benar- benar merupakan teman sejati bagimu. Teman seperti ini tidak akan berkhianat kepada yang lain dan akan menjaga rahasiamu dari yang lain. Dan bila anda mengalami kesialan, ia tidak akan menyerah membantumu.

3. Teman yang memberikan nasehat yang baik
Bagaimana kita mengenali tetman seperti ini? Dalam Sigalovada Sutta, kita diajarkan bahwa teman seperti ini menunjukkan karakteristik sebagai berikut:
a) Ia tidak akan menganjurkanmu melakukan kejahatan
b) Ia akan mendukungmu untuk melakukan kebajikan
c) Ia akan memberitahukan apa yang belum anda ketahui
d) Ia akan menunjukkan jalan menuju ke surga.

4. Teman yang simpati
Bagaimana kita mengenali teman seperti ini? Dalam Sigalovada Sutta, kita diajarkan bahwa teman seperti ini menunjukkan karakteristik sebagai berikut :
a) Ia tidak akan berbahagia atas ketidak beruntunganmu
b) Ia akan berbahagia atas kesejahteraanmu
c) Ia mencegah orang lain membicarakan keburukanmu
d). Ia memuji mereka yang membicarakan kebaikanmu

Jenis-jenis Sahabat Yang Baik

1. Ada empat jenis sahabat, duhai kepala keluarga yang muda belia, yang pantas dipandang berhati tulus:
– Penolong,
– Sahabat di waktu senang dan susah,
– Sahabat yang memberi nasihat baik,
– Sahabat yang bersimpati.

2. Ada empat dasar sahabat yang menolong patut dianggap berhati tulus:
– Ia menjaga dirimu sewaktu engkau lengah,
– Ia menjaga milikmu sewaktu engkau lengah,
– Ia melindungi sewaktu engaku takut,
– Ia membekali dirimu lebih dari cukup jika memintamu melakukan tugas baginya.

3. Ada empat dasar sahabat di waktu senang dan susah patut dipandang berhati tulus:
– Dipercayakannya rahasia kepadamu,
– Dijaga rahasiamu,
– Ia tidak meninggalkanmu dalam kesusahan,
– Ia tidak segan bertaruh nyawa untuk membelamu.

4. Atas empat dasar sahabat yang menasehati patut dipandang berhati tulus:
– Ia mencegah engkau berbuat kesalahan,
– Ia menganjurkan engkau berbuat benar,
– Ia memberitahu bila engkau belum tahu,
– Ia menunjukkan jalan ke surga.

5. Atas empat dasar sahabat yang bersimpati patut dipandang berhati tulus:
– Ia tidak mencemooh kesusahanmu,
– Ia turut gembira bila engkau bahagia,
– Ia mencegah orang lain bergosip tentangmu,
– Ia mengajak orang lain melihat kebaikanmu.

Leave a Reply

Close Menu